Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług jest Firma Handlowa Sławomir Zimoń z siedzibą: 36-206 Humniska 675c, NIP – 6861689791, REGON – 380797188.

2. Firma Handlowa Sławomir Zimoń zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/699 (RODO).

2. W celu dokonania zakupów w Sklepie Internetowym pensivecouple.com konieczna jest akceptacja regulaminu Sklepu oraz podanie danych osobowych takich jak:

imię i nazwisko

adres

numery kontaktowe ( do wysyłki )

adres e-mail

3. Rejestrując się w Sklepie Internetowym pensivecouple.com Klient jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych.

4. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Dane przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży Produktów, jak również w sytuacji, gdy jest to konieczne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem.

7. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zbioru danych oraz zobowiązuje osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

8. Powierzone dane są wykorzystywane przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy (płatność, wysyłka), informowania o nowych produktach, usługach i promocjach.

9. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, nie są przekazywane, sprzedawana ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

10. Każdy Klient po zarejestrowaniu ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmieniać i usuwać.

11. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas wskazany w obowiązujących przepisach prawa i nie dłużej niż do momentu upływu przedawnień roszczeń dochodzonych z tytułu prowadzonej działalności. W odniesieniu natomiast do danych, które przetwarzane są w celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę – są one przechowywane do momentu wycofania tej gody.

12. Usuwanie danych osobowych przez administratora serwisu nie wymaga zgody osoby, której dotyczą.

Pliki cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Firma Handlowa Sławomir Zimoń .

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji Użytkownika sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. Sklep pensivecouple.com wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym sklep poinformuje Klientów na stronie .