Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.pensivecouple.com oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim produktów.

2. Sklep internetowy www.pensivecouple.com prowadzony jest przez: Firma Handlowa Sławomir Zimoń z siedzibą: 36-206 Humniska 675c, NIP – 6861689791, REGON – 380797188. Sklep www.pensivecouple.com zajmuje się internetową sprzedażą produktu w postaci fizycznej o nazwie „Pensive Couple” oraz innych produktów z nim powiązanych.

3. Każda osoba może przeglądać zasoby sklepu internetowego bez żadnych zobowiązań, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym sklepie (na przykład: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i deklaruje, że zapoznała się z obowiązującym w nim Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Oświadcza też, że w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. Każda osoba, która nie zgadza się z powyższymi zapisami, nie powinna korzystać z usług sklepu internetowego, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie sprzedaży produktów oferowanych w sklepie. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Do korzystania ze sklepu nie wymaga się specjalnych oprogramowań. Osoba chcąca korzystać ze sklepu powinna posiadać standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, posiadanie skrzynki pocztowej email, możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz włączoną obsługę plików cookies.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Firm Handlowa Sławomir Zimoń, siedziba: 36-206 Humniska 675c, NIP – 6861689791 REGON – 380797188

4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz fizyczna będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

10. Dowód zakupu – dowodem zakupu jest np, paragon (lub faktura), który Klient otrzymuje w Przesyłce wraz z produktami, a także każdy inny dokument, który jest dowodem na ich zakup w sklepie pensivecouple.com. Dowód zakupu uprawnia do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) oraz reklamacji.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Wszystkie sprawy związane z produktami i problemami w Sklepie mogą być kierowane przez Użytkowników w sposób elektroniczny lub na tradycyjny adres korespondencyjny (adresy podane poniżej) :

a) Adres korespondencyjny: Firma Handlowa Sławomir Zimoń 36-206 Humniska 675c

b) Adres e-mail: pensivecouple@gmail.com

§ 4

Składanie zamówienia

Aby złożyć Zamówienie należy:

1. Zalogować się do konta użytkownika lub zarejestrować.

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. Kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”

4. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 5

Zwroty i reklamacje

1. Zamawiający – konsument, dokonujący zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.pensivecouple.com ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podawania przyczyny, po wcześniejszym poinformowaniu sprzedawcy o takiej decyzji poprzez wiadomość e-mail w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania przedmiotu na adres: pensivecouple@gmail.com

2. Konsument, który chce zwrócić towar, musi wypełnić „formularz zwrotu” dostępny poniżej i odesłać go na adres korespondencyjny z produktem oraz dowodem zakupu. Klient zobowiązany jest odesłać produkt w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania towaru. W sytuacji, gdy minie 30 dni od daty otrzymania produktu przez kupującego, klient traci prawo do zwrotu towaru.

3. Sprzedawca będzie na bieżąco rozpatrywał wszelkie zgłoszenia reklamacyjne w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia zgłoszenia reklamacyjnego, jeżeli dotyczy ono nieznajomości regulaminu lub nie stosowania się do wskazówek i informacji widniejących na stronie sklepu.

4. Jeśli następuje zwrot produktu, powinien on zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania. Zwrócony produkt zostanie poddany dokładnej kontroli ( oceny zniszczeń, śladów użytkowania ). Po uwzględnieniu reklamacji wpłata za produkt zostanie zwrócona do 7 dni roboczych zwykłym przelewem na konto klienta ( informacje do konta klient podaje w formularzu zwrotu ). Sprzedawca zastrzega też sobie prawo do odmowy zwrotu wpłaty, jeśli produkt został zakupiony przez osobę, dla której nie jest on przeznaczony, a informacja ta widniała w opisie produktu (np, wiek kupującego), oraz jeśli na produkcie widnieją ślady użytkowania.

5. Wszelkie koszty zwrotu produktu ponosi kupujący, wyjątkiem jest wadliwość wyrobu lub dostarczenie towaru niezgodnego z treścią zamówienia, wtedy koszty ponosi sprzedawca. Całkowitą odpowiedzialność za zwracany towar ponosi kupujący do momentu otrzymania go przez sprzedającego. Sprzedający nie odpowiada za wszelkie uszkodzenia w czasie transportu zwracanego towaru wynikające z nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu oraz za zaginięcie towaru podczas transportu.

6. Prawidłowo wypełniony i dostarczony sprzedawcy formularz zwrotu, stanowi podstawę do zwrotu środków pieniężnych za produkt.

§ 6

Metody płatności:

Przedpłaty można dokonać jedną z wielu bezpiecznych metod za pośrednictwem serwisu DotPay.

§ 7

Metody i czas dostawy:

1. Przesyłka kurierska – od 1 do 3 dni roboczych ( od dnia nadania przesyłki )

2. Odbiór osobisty – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ( 1 dzień )

Sprzedający nie odpowiada za wydłużenie czasu dostawy ( jest to nie zależne od sprzedawcy )

2. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać zamówione produkty do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia ( wyjątkiem jest § 7 pkt 3)

3. W przypadku braku danego produktu w magazynie (spowodowanym, np przez ograniczoną ilość lub szybkim wzrostem sprzedaży danego produktu ) wysyłka danego towaru może wydłużyć się do 7 dni roboczych lub ( w przypadku szybkiego wzrostu sprzedaży danego produktu ) do czasu uzupełnienia braków magazynowych, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

Wysyłka takiego towaru nastąpi natychmiast po uzupełnieniu braku w magazynie.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Produkty dostępne w sklepie www.pensivecouple.com oraz wszystkie bonusy należy traktować w formie zabawy i żartu. Autor wyłącza całkowitą odpowiedzialność, za działanie „Pensive Couple” i wszystkich produktów dostępnych w sklepie www.pensivecouple.com

2. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien natychmiast zapoznać się ze zmianami, ponieważ zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania ze sklepu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

4. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.